جهان

ایران

فرمول یک

مایکل شوماخر

مایکل شوماخر «قادر به راه رفتن نیست»

از زمستان سه سال پیش که مایکل شوماخر هنگام اسکی ضربه مغزی شد، اخبار کمی درباره درمان و روند بهبودش منتشر شده است. خانواده او اصرار دارد درمان پرافتخارترین قهرمان فرمول یک، خصوصی بماند و از رسانه‌ها هم خواسته‌اند به حریم شخصی خانواده شوماخر احترام بگذارند. زمستان پارسال،‌ مجله آلمانی «بونته» از قو...

کلاسیک

اشتراک در خبرنامه