فورد در ویدیویی جدید لاستیک‌های مخصوصی که برای وانت اف-۱۵۰ رپتور طراحی شده است را نمایش داد. کارخانه آمریکایی به جای استفاده از لاستیک‌های استاندارد، با همکاری کارخانه لاستیک سازی «بی اف گودریچ» لاستیک‌های مخصوصی برای این وانت طراحی کرده که چسبندگی خودرو به زمین را حداکثر کرده است.

فورد می‌گوید مهندسان بی اف گودریچ ده نوع لاستیک مختلف طراحی کردند و برای انتخاب بهترین لاستیک با همکاری فورد با این لاستیک‌ها صدها ساعت شرایط مختلف را با کامپیوتر شبیه سازی کردند.

لاستیکی که برای وانت ویژه فورد انتخاب شد بیشترین آج را دارد و فاصله بین آج‌ها هم زیاد است و دیواره بلندتری دارد تا سواری در خارج از جاده را راحت‌تر کند. برای بهتر کردن سواری خودرو بر روی جاده هم از مواد متفاوتی از لاستیک‌های معمولی استفاده شده است.