کیفیت خودروهای سواری تولیدی در تیر ماه امسال کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا براساس جدیدترین آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، کیفیت خودروهای سواری تولیدی در تیرماه امسال ۴.۴ درصد افت کرده است.
کم شدن کیفیت خودروی ام‌وی‌ام ۵۳۰ و قطع تولید خودروی با کیفیت مزدا ۳ جدید باعث شد میانگین نمره منفی خودروهای سواری تولید شده در ایران افزایش و در نتیجه میانگین کیفیت آن‌ها کاهش یابد.
تیر ماه امسال در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروهای ام‌وی‌ام ۵۳۰ و سایپا ۱۳۱ بیشترین نمره منفی را کسب کرده‌اند. 
در بخش تزیینات و مونتاژ نیز بیشترین نمره منفی مربوط به خودروهای ام‌وی‌ام اکس ۳۳ و پژو ۴۰۵ بوده است.
در بخش بدنه نیز خودروهای سایپا ۱۳۱ تولیدی سایپا و پارس خودرو دارای بیشترین نمره منفی بوده‌اند. خودروهای ام‌وی‌ام ۵۳۰، لیفان ۶۲۰ و توجوی هاچ بک نیز بیشترین نمرات منفی را در بخش رنگ کسب کرده‌اند.
به این ترتیب در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای سواری تولیدی در تیر ماه افزایش و کیفیت آنها 4.4 درصد کاهش یافته است.