مدیر بازرسی اتاق اصناف ایران می‌گوید نمایشگاه‌های اتومبیل تهران در یازده ماه گذشته معادل ۲۷ میلیارد تومان تخلف کرده‌اند.

رضا کرمی به خبرگزاری ایسنا گفته این تخلف‌ها بعد از ۳۱۵۲ مورد بازرسی از نمایشگاه‌های تهران کشف شده و برای یک سوم موارد پرونده تخلف تشکیل شده است.

عدم نصب قیمت فروش بر روی خودروها و گران فروشی از مهمترین تخلفات مربوط به عملکرد نمایشگاه‌های اتومبیل در سطح تهران بوده است.