پلیس دوبی ۸۱ خودروی رانندگانی که در یک مسابقه خیابانی شرکت کرده بودند را توقیف کرد. این خودروها بدون پلاک در چند خیابان شهر مسابقه می‌دادند و به گفته پلیس سرعت بسیاری از آنها از ۳۰۰ کیلومتر در ساعت بیشتر بود.

دوبی سال گذشته قانونی را تصویب کرده که به پلیس اجازه می‌دهد خودروهایی که «سرعت غیرمجاز دارند یا صاحبانشان برای افزایش سرعت یا صدا تغییراتی غیرقانونی در خودرو داده‌اند»، را توقیف کند. اگر رانندگان این خودروها تا سه ماه برای آزاد کردن خودرو مراجعه نکنند پلیس این خودروها را خواهد فروخت.

پلیس سوپرکار در دوبی

جریمه خودروهایی که بدون مجوز مسابقه داده‌اند صدهزار درهم یا حدود ۹۵ میلیون تومان است. جریمه موتورسیکلت‌هایی که توقیف شده اند ۵۰ هزار درهم است و خودروهایی که با تغییرات غیرمجاز سرعتشان بیشتر شده یا صدای بلندتری دارند هم باید ده هزار درهم جریمه بدهند.

خودروهای لوکس و سوپرکارهایی که سرعتشان به راحتی به بیش از سرعت مجاز می‌رسد در دوبی بسیار محبوبند. حتی پلیس دوبی هم به ناوگانی از این خودروها مجهز شده است.

تعداد خودروها در دوبی در هشت سال گذشته دو برابر شده و با افزایش خودروها، مشکل تخلف‌های رانندگی اینچنین بیشتر دیده می‌شود.