جگوار-لندروور بزرگترین خودروساز بریتانیا است و همین باعث شده جدایی این کشور از بزرگترین شریک تجاری‌اش، این شرکت را آسیب پذیر کند.

رالف اسپت (Ralf Speth)، مدیرعامل جگوار-لندروور معتقد است «این که از مردم بریتانیا خواسته شد تنها رای به ماندن یا خروج دهند اشتباه بود و در این روند به رای دهندگان تصویر کاملی درباره پیامدهای حاصل از خروج از اتحادیه اروپا داده نشد.»

مدیرعامل جگوار-لندروور می‌گوید نتیجه همه‌پرسی بر برنامه های سرمایه گذاری این خودروساز در بریتانیا تاثیر نمی گذارد. این خودروساز سه کارخانه تولید خودرو در انگلیس دارد. با اینهمه خروج ممکن است برنامه های جگوار-لندروور برای افزایش ظرفیت تولید داخلی به واسطه ساخت چهارمین کارخانه در انگلیس را متوقف کند. ناظران صنعت بر این باورند که بریگزیت باعث می شود این برنامه ها مسکوت شوند.

با اینهمه جگوار-لندروور یک کارخانه یک میلیارد پوندی جدید در اسلوواکی می سازد که قرار است در سال ۲۰۱۸ راه اندازی شود. به گفته اریک جونارت، دبیرکل انجمن خودروسازان اروپایی، این کارخانه، به جگوار-لندروور اجازه می دهد  عضویتش در این سازمان را حفظ کند.

حضور در اروپا

همچنین با این کارخانه جگوار-لندروور می تواند حضورش در اتحادیه اروپا را حفظ کند.

جگوار-لندروور برآورد کرده است سود سالانه این خودروساز تا پایان دهه جاری در نتیجه بریگزیت به میزان یک میلیارد پوند (۱.۴۷ میلیارد دلار) کاهش خواهد یافت. این برآورد در یک سند داخلی منتشر شده است که از سوی دیوید رآ، اقتصاددان ارشد جگوار  برای تشریح پیامدهای احتمالی بریگزیت پیش از همه‌پرسی در این باره تهیه شده بود.

کاهش یک میلیارد پوندی سود ناخالص جگوار تا سال ۲۰۲۰ در صورت بازگشت انگلیس به مقررات سازمان جهانی تجارت برای تجارت با اروپا اتفاق می‌افتد که این مقررات شامل تعرفه ۱۰ درصدی برای صادرات و تعرفه حدود چهار درصد برای واردات قطعات است.

حدود ۲۰ درصد از خودروهای جگوار-لندروور در اروپا فروخته می‌شود. بریتانیا اکنون سرگرم مذاکره با اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری درباره تعلق گرفتن تعرفه واردات ۱۰ درصدی برای خودروهای ساخت این کشور است.

ضرر جگوار-لندروور ضربه بزرگی بر صنعت خودروی انگلیس خواهد بود که از سوی سیاستمداران این کشور به عنوان نشانه قدرت تولید اقتصادی مورد تمجید قرار گرفته و ظرفیت تولید آن تا سال ۲۰۲۰ به حدود دو میلیون خودرو خواهد رسید.

سال گذشته ۱.۶ میلیون خودرو در بریتانیا تولید شد که از هر سه خودرو یک دستگاه ساخت جگوار-لندروور بود. این شرکت برای عرضه مدلهای بیشتر برنامه‌ریزی می‌کند و همراه با دیگر خودروسازان این کشور از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.

 

منبع: اتوموتیو نیوز. ترجمه: ایسنا