اعتماد: فرزین انتصاریان، رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه انجمن مدیریت کیفیت ایران از نیروی تخصص لازم برای ارزیابی کیفی شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز برخوردار نیست پس جایزه انجمن مدیریت کیفیت براساس چه شاخصی به آنها اعطا می‌شود؟‌ گفت

«جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو براساس خود اظهاری خود شرکت‌ها اهدا می‌شود به گونه‌یی که شرکت‌ها اطلاعات مورد نیاز را خوداظهاری می‌کنند و موارد اظهار شده توسط کارشناسان ما صحت‌سنجی می‌شود. البته در این ارزیابی از نتایج ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد نیز استفاده می‌شود.»

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هزینه برگزاری این جایزه از چه محلی تامین می‌شود گفت «شرکت‌هایی که در این فرآیند ارزشیابی شرکت می‌کنند خود هزینه‌یی را به عنوان تعرفه می‌پردازند.»

وی در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل در این جایزه نام ملی نهادید چون شما به عنوان یک انجمن قابلیت فعالیت در سطح ملی را ندارید، خاطرنشان کرد «انجمن مدیریت کیفیت زیرمجموعه شورای عالی استاندارد است بنابراین می‌تواند در سطح ملی فعالیت کند.»

امتیازات جایزه ملی کیفیت بین صفر تا هزار امتیاز است. برای دریافت تندیس طلایی، شرکت مربوطه باید ۷۰۰ امتیاز کسب کند. ‌این درحالی است که امتیاز بهترین شرکت‌های ما در سطح خودرو به زحمت به ۲۵۰ تا ۳۰۰ امتیاز می‌رسد که این نشان‌دهنده فاصله زیاد صنعت خودروی ایران با کیفیت مدنظر است. 

تاکنون به مباحث زیربنایی کیفیت در صنعت خودرو پرداخته نشده است. درحالی که نظام کنترل کیفیت صنعت خودرو ابزارهای مختلفی از مرحله طراحی خودرو تا خدمات پس از فروش آن را می‌طلبد.