رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران می‌گوید برخی واردکنندگان خودرو در تحویل خودروهای پیش فروش شده تخلف می‌کنند. او به خریداران هشدار داده از پیش خرید خودروهای وارداتی خودداری کنند.
حسین اردوخانی به خبرگزاری ایسنا گفته است قرار بود با شروع سال جدید شرکتهای واردکننده به تعهدات خود در تحویل به‌موقع خودروها عمل کنند اما « با‌گذشت حدود سه ماه از آغاز سال جدید نیز بدقولی‌ها و تعهدات عقب افتاده واردکنندگان خودرو در این زمینه ادامه یافته است.»
آقای اردوخانی می‌گوید سال گذشته از همه اعضای اتحادیه خواسته است از پیش فروش خودروهای وارداتی خودداری کنند و ر صورتی که فروشندگان عضو اتحادیه این کار را انجام دهند با آن‌ها برخورد خواهد شد.