رولزرویس برای گرامیداشت رابطه طولانی و البته پرسود این کارخانه با مهاراجه‌های هند، تازه‌ترین مدل خود را به این نام عرضه کرده است. رولزرویس فانتوم دراپ‌هد مهاراجه، مخصوص خریداران در دوبی ساخته شده است. 
صد سال پیش مهاراجه‌های هند در اوج قدرت و ثروت خود به یکی از بهترین مشتریان رولزرویس تبدیل شدند. شاهزاده‌های هندی در طول پنج دهه بیش از ۸۴۰ دستگاه ماشین لوکس از رولزرویس خریدند و حمایت آنها به رولزرویس کمک کرد تا به یکی از مهمترین سازندگان خودروهای لوکس تبدیل شود. 

حالا رولزرویس میگوید با این مدل می‌خواهد آن دوران طلایی را دوباره بازسازی کند. ساخت این مدل دو سال طول کشیده است. بدنه ماشین سفید و با نقش طاووس، پرنده ملی هند است. نقش طاووس در داخل ماشین و برروی تودوزی کرم رنگ آن تکرار می‌شود. تودوزی‌ها هم با نقش پرطاووس تزیین شده است.