پزشک قانونی لس آنجلس اعلام کرده پل واکر، ستاره فیلم‌های «سریع و خشمگین» و همکارش راجر روداس هنگام تصادف مرگبارشان مست نبودند و اثری از مواد مخدر در بدنشان پیدا نشده اما سرعت ماشین هنگام تصادف بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت بوده است. 
پل واکر و راجر روداس نهم آذر بعد از شرکت در یک مراسم خیریه تصادف کردند. در گزارش مفصلی که روزنامه لس آنجلس تایمز آن را چاپ کرده پورشه کاررا جی تی مدل ۲۰۰۵ که این دو سوار بودند « از مسیر خود به سمت جنوب منحرف می‌شود و بعد از برخورد به کنار جاده و یک درخت ۱۸۰ درجه می‌چرخد و به درخت دوم برخورد کرده و آتش میگیرد.»
براثر این ضربات ماشین دو قسمت می‌شود و پل واکر و همراهش درجا کشته می‌شوند. 
هنگام تصادف روداس رانندگی می‌کرد و هنوز معلوم نیست چرا کنترل ماشین را از دست داده است.