تحقیقی تازه نشان داده که سفید محبوب‌ترین رنگ خودرو در سال ۲۰۱۴ بوده است. این تحقیق را کارخانه آمریکایی تولید رنگ پی‌پی‌جی انجام داده و نتیجه آن نشان داده امسال ٢٨ درصد خریداران خودروی سفید خریده‌اند.
بعد از سفید، رنگ سیاه با ١٨ درصد دومین رنگ مورد علاقه خریداران خودرو در سراسر جهان بوده است. در جایگاه سوم، نقره‌ای با ١٣ درصد در رده بندی رنگهای پرطرفدار قرار گرفته است. نقره‌ای و خاکستری در سال ۲۰۱۰ رنگ محبوب سال بود اما حالا دیگر مانند قبل خریدار ندارد. پی‌پی‌جی می‌گوید سهم این رنگ در دو سال گذشته هفت درصد کاهش یافته است. 
آمارهای منطقه‌ای در سال ٢٠١۴ نشان می‌دهد که ٢٣ درصد خریداران در آمریکای شمالی ماشین سفید خریده‌اند. در این بازار رنگ مشکی با ١٨ درصد دوم است و خاکستری با ١۶ درصد سومین رنگ محبوب بوده است. در اروپا از هر چهار نفر یک نفر در سال ٢٠١۴ ماشین سفید خریده است. بعد از سفید، مشکی با ١۵ درصد و خاکستری با ١۴ درصد در رده دوم و سوم بودند. 

در آمریکای جنوبی سهم سفید و نقره‌ای هر کدام ٣٢ درصد بوده است. در این بازار ١۵ درصد ماشین‌ها به رنگ سیاه سفارش داده شده است و ١١ درصد خاکستری بوده است. 
سفید در منطقه آسیا-اقیانوسیه هم با ٣١ درصد محبوب‌ترین رنگ بوده است و بعد از آن سیاه با ٢٠ درصد و نقره‌ای با ١٢ درصد محبوب‌ترین رنگ‌ها بودند. 
اما ظاهرا سفید در سال ٢٠١۵ چندان شانس زیادی ندارد، چون بنا بر پیش بینی پی‌جی‌جی خریداران خودرو سال آینده بیشتر به سراغ رنگهای زمینی مثل نارنجی، مسی، اخرایی و قهوه‌ای خواهند رفت.