مرسدس-بنز با عرضه نسل جدید کلاس ائی از جدیدترین سیستم‌های خودران و هوشمند خود نیز رونمایی کرد. از جمله این امکانات سیستم پارک از راه دور است. در این سیستم خودرو نه تنها جای پارک را پیدا کرده و خود را پارک دوبل می‌کند بلکه راننده می‌تواند با یک اپ از روی تلفن ماشین را از پارک درآورد. این سیستم مخصوصا در جاهایی که خودروها بسیار به هم نزدیک پارک شده‌اند به کمک راننده می‌آید.

راننده برای استفاده از این سیستم باید در فاصله سه متری خودرو باشد. بعد از اینکه قفل ماشین را باز کرد می‌تواند ماشین را روشن کند و با استفاده از اپ آن را از پارک بیرون بیاورد. هنگام بیرون آمدن خودرو، راننده با چرخاندن انگشت روی اپ می‌تواند حرکت خودرو را کنترل کند و در صورتی که مانع یا اشکالی بود با برداشتن دست ماشین متوقف می‌شود. طرز کار سیستم کمک پارک را در این ویدیو ببینید.