همسر مایکل شوماخر در حال آماده کردن امکانات پزشکی در خانه‌شان در سویس است تا او را از بیمارستان به خانه منتقل کند. گزارش شده هزینه آماده کردن خانه شوماخر در ژنو سویس برای انتقال قهرمان اتومبیلرانی هفده میلیون دلار گزارش شده است. 
سه ماه از حادثه اسکی که برای مایکل شوماخر رخ داد می‌گذرد و او همچنان در کما است. پزشکان برای کاهش ضربه مغزی او را به کمای مصنوعی بردند. از دو ماه پیش روند بیدار کردن او آغاز شده است و طولانی شدن این روند باعث نگرانی‌ شده که او هرگز از این کما بیدار نشود. 
با این حال همسر مایکل شوماخر امیدوار است با برگرداندن او به خانه شانس برگرداندن او به زندگی هم بیشتر شود. 
یک دوست خانوادگی شوماخر به روزنامه انگلیسی سان گفته «معجزه رخ می‌دهد و خانواده شوماخر پول کافی برای فراهم کردن بهترین امکانات موجود را دارد». این دوست که ۲۵ سال است با خانواده آشنا است گفته « اما آنچه رخ داده را با پول نمی‌توان درمان کرد. خانواده شوماخر خود را برای شرایطی آماده می‌کنند که او قادر به حرکت نباشد.»
شوماخر از ۲۹ دسامبر گذشته در بخش مراقبت‌های ویژه در دانشکده پزشکی گرونبل در فرانسه بستری است. در سه ماه گذشته همسر او در کنارش بوده و از طریق مدیربرنامه‌های این قهرمان اتومبیلرانی از رسانه‌ها و هواداران خواسته مزاحم حریم خصوصی او و همسرش نشوند. 
هفته گذشته دکتر گری هارتستاین، پزشک سابق مسابقات فرمول یک به هواداران مایکل شوماخر گفت منتظر خبرهای بد باشند. او گفت اطلاع‌رسانی اندک از حال شوماخر ممکن است به هواداران کمک کند برای شنیدن خبر بد آماده شوند.