نمایشگاه خودروی پکن از ششم اردیبهشت در پایتخت چین آغاز شده و تا پانزدهم در جریان است. تصاویری از مهمترین خودروهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه را در مجموعه زیر ببینید.