مجموعه با بیش از ۱۳۰ تصویر از خودروهای جدید و مهمی که امسال در نمایشگاه فرانکفورت حضور داشتند.