جیپ امسال هفتاد و پنج ساله می‌شود. خودرویی که متفقین با آن جنگ دوم جهانی را بردند بعد از جنگ بخشی از فرهنگ و صنعت آمریکایی شد. درباره تاریخ این خودرو {اینجا} بیشتر بخوانید و در این آلبوم عکس مهمترین خودروهای هفتاد و پنج سال گذشته جیپ را ببینید.