همه برابوس را به مارکی برای تقویت خودروهای بنز می‌شناسند. اما این کارخانه خودروهای کلاسیک بنز، مانند این مدل ۲۸۰ اس‌ائی را هم بازسازی می‌کند. گزارشی درباره کارگاه خودروهای کلاسیک برابوس را در {اینجا} بخوانید.