لاکراس که در میانه عمرش به روز می‌شود به جای تغییرات ساختاری و قوای محرکه، بیشتر در امکانات و تکنولوژی تغییر کرده است. جزییات بیشتر را {اینجا} بخوانید.