بیوک در چین بیشتر از آمریکا ماشین میفروشد. به همین دلیل کارخانه آمریکا برای نمایش مسیر آینده‌اش نمایشگاه شانگهای را انتخاب کرد. درباره کانسپت بیوک ریویه‌را {اینجا} بیشتر بخوانید.