نمایشگاه بین المللی خودرو آمریکای شمالی اولین نمایشگاه مهم صنعت خودرو در
تقویم میلادی است. این نمایشگاه در شهری برگزار می‌شود که مقر اصلی سه
خودروساز بزرگ آمریکا است و نه تنها آیینه‌ای برای وضعیت  بازار عرضه و
تقاضای خودرو در این کشور است بلکه نشانی است از نگاه خودروسازان جهان به
سال پیش رو.

رونق این نمایشگاه در سال ۲۰۱۱ نقطه پایانی بود به سال‌های سخت بحران اقتصادی و نویدی برای آینده‌ای بهتر برای این صنعت.

مقاله‌های مرتبط: