فیات ۵۰۰ ایکس پنجمین مدل از سری ۵۰۰ است. پیش از این مدل سه در، نمونه تقویت شده آبارث، ۵۰۰ کانورتبل روباز و مدل ۵۰۰ ال چهار در از این سری ساخته شده است. 

مدل ایکس با طول ۴۲۰۰ میلی‌متر بزرگترین مدل خانواده ۵۰۰ خواهد بود. ساختار این ماشین مانند ۵۰۰ ال همان پلتفرم کوچک فیات است که مدل پونتو هم بر روی آن ساخته می‌شود.