رانا نتیجه یک پروژه طولانی در بزرگترین خودروساز ایران است که از اوایل دهه هشتاد آغاز شد و در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ به عنوان دومین خودروی ملی ساخت این شرکت به طور رسمی رونمایی شد.