رنو ساندرو یک هچ بک پنج در است که این شرکت فرانسوی براساس پلتفرم B0 ساخته است. این پلتفرم همانی است که مدل لوگان (در ایران تندر ۹۰) بر روی آن ساخته می‌شود. ساندرو اولین ماشینی بود که رنو خارج از اروپا و برای اولین بار در آمریکای جنوبی عرضه کرد. این ماشین با همکاری مهندسان برزیلی و رومانیایی در دسامبر سال ۲۰۰۷ به بازار عرضه شد و کارخانه رومانیایی داسیا هم  یک سال بعد مدلی را با همین نام به بازار عرضه کرد.

مقاله مرتبط: