کارخانه هلندی اسپایکر با پشت سرگذاشتن دردسرهای خرید و ورشکستگی کارخانه ساب، با معرفی یک کانسپت در نمایشگاه ژنو، دوباره به صحنه خودروسازی جهان بازگشت. برای اطلاعات بیشتر درباره این خودرو {اینجا} کلیک کنید.