این سوپرکار دست‌ساز از کشور اسلوونی توسط کارخانه توشک ساخته شده و نامش رنواتیو T500 است. 
ظاهر ماشین ساده است و گوشه‌هایی از ماروسیا و لوتوس در آن دیده می‌شود.به نظر می‌رسد در ساخت این ماشین از کیت‌هایی که برای ساختK1 Attack (خودروی سوپراسپرتی که در اسلواکی ساخته شده است) استفاده شده است.
مقاله مرتبط: