مؤسسه بحرین اینترنشنال سیرکت، شرکتی که کنترل پیست فرمول یک بحرین را در اختیار دارد، اعلام کرد که به دلیل وضعیت فوق‌العاده در این کشور، بحرین از میزبانی مسابقه فرمول یک صرف نظر خواهد کرد.

مسابقه بحرین که اولین مسابقه فرمول یک فصل ۲۰۱۱ بود، قرار بود ۲۲ اسفند برگزار شود. اما بروز ناآرامی‌ و تظاهرات در این کشور باعث شد این مسابقه لغو شود. شیخ سلمان بن حامد الخلیفه، ولیعد بحرین که حقوق برگزاری مسابقه به او تعلق دارد اعلام کرد که با شرایطی که کشورش هفته گذشته با آن روبرو بود «‌اولویت ملت فایق آمدن بر این تراژدی، درمان تفرقه بین مردم و بازیافت ارزش‌هایی است که این ملت را متحد می‌کند.‌»

FIA برگزار کننده مسابقات فرمول یک این تصمیم بحرین را پذیرفته است و این احتمال هنوز وجود دارد که این مسابقه در تاریخ دیگری برگزار شود.

با لغو مسابقه بحرین، اولین مسابقه فرمول یک فصل ۲۰۱۱ در هفتم فروردین سال آینده در ملبورن استرالیا برگزار خواهد شد.

بحرین اولین میزبان مسابقات فرمول یک در خاورمیانه است. اولین مسابقه فرمول یک در این کشور در سال ۲۰۰۴ برگزار شد. این کشور دوبار در سال ۲۰۰۶ و در سال ۲۰۱۰ میزبان اولین مسابقه فصل بود.

لغو این مسابقه هزینه زیادی برای بحرین خواهد داشت. هزینه برگزاری این مسابقه  بیش از چهل میلیون دلار است و بحرین برای اینکه اولین مسابقه فصل را انجام دهد بیش از نوزده میلیون دلار اضافه پرداخته است.

رانندگان و تیم‌ها از خبر لغو مسابقه بحرین استقبال کردند.