مدل خودرو قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان)
رنو اسکالا ۱۶۰۰  رنو اسکالا ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا ۱۶۰۰ مدل ۲۰۱۶ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا کروکی اتوماتیک renault-scala-coupe ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا فول اتوماتیک ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا هاچ بک ۲۰۱۶ فول ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
رنو اسکالا هاچ بک ۲۰۱۶ نیمه فول ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
رنو داستر ۲۰۱۶ ۴WD اتوماتیک رنو داستر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
رنو داستر ۲WD اتوماتیک ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
رنو داستر ۲WD ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
رنو سفران ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۶  رنو سفران ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
رنو سفران ۲۵۰۰ مدل ۲۰۱۶ ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
رنو سیمبل ۲۰۱۶  رنو سیمبل ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
رنو فلوئنس دنده دستی ۲۰۱۶  رنو فلوئنس ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو فلوئنس ۲۰۱۶ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
رنو فلوئنس فول ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
رنو کولیوس ۲۵۰۰ سی‌سی فول اتوماتیک رنو کولیوس ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

منبع: خبرگزاری ایلنا