روزنامه انگلیسی دیلی‌میل گزارش داده مدارک پزشکی مایکل شوماخر، قهرمان اتومبیلرانی، دزدیده شده و ظاهرا در اینترنت برای فروش عرضه شده است. 
شوماخر در پی یک حادثه هنگام اسکی از زمستان گذشته در بیمارستان بستری بود و مدت کوتاهی است که از کما خارج شده است. او هفته پیش از بیمارستانی در فرانسه به بیمارستانی در سوییس منتقل شد. 
سابین کم، مدیر برنامه‌های شوماخر، هم این خبر را تایید کرده و گفته «چند روزی است» که این مدارک برای فروش عرضه شده است. او همچنین گفته این مدارک دزدیده شده و مقامات مسئول در جریان این دزدی قرار دارند. مدیر برنامه‌های شوماخر قول داده از کسانی که این مدارک را برای فروش عرضه کرده‌اند شکایت کند.