فولکس واگن در سال ۲۰۱۵ بیشترین پول را برای تبلیغات در صنعت خودرو خرج کرده است. این شرکت در فهرست صد شرکت برتر در میزان هزینه‌های تبلیغات، با شش میلیارد و ششصد میلیون دلار، در رتبه چهارم قرار گرفته است. این فهرست را مجله «ادورتایزینگ ایج» (Advertising Age) هر سال منتشر می‌کند.

به جز فولکس واگن، شش خودروساز دیگر هم در ۲۵ شرکت اول قرار دارند و صنعت خودرو به طور کلی بیشترین هزینه را صرف آگهی کرده است.

بعد از فولکس‌ واگن، دومین خودروساز جنرال موتورز است که در سال ۲۰۱۵ پنج میلیارد و صد میلیون دلار در مکان ششم قرار دارد. گروه دایملر با پنج میلیارد دلار پشت سر جنرال موتورز هفتم است.

فورد و تویوتا با حدود چهار میلیارد دلار در رتبه یازدهم و دوازدهم قرار گرفتند و فیات کرایسلر با سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در رتبه چهاردهم است. گروه ب ام و با سه میلیارد و صد میلیون دلار بیست و پنجمین آگهی دهنده در سال ۲۰۱۵ بود.

به طور کلی صنعت خودرو در سال ۲۰۱۵ چهل و هفت میلیارد دلار صرف تبلیغات کرده است.