مقایسه قیمت خودروهای آلمانی در بازار ایران و آلمان نشان می‌دهد که محدودیت‌های واردات و تعرفه‌ها باعث شده قیمت مدلهای مشابه در ایران تا نزدیک شش برابر  گرانتر از آلمان است.

در کمترین حالت، خودروها در ایران نزدیک به دوبرابر آلمان فروخته میشود. قیمت مرسدس-بنز کلاس اس با بیشترین اختلاف حدود شش برابر قیمتش در آلمان است. قیمت دو مدل پورشه هم سه و نیم برابر و چهار برابر قیمتشان در آلمان است.

این جدول براساس اطلاعاتی که باشگاه خبرنگاران جوانان از سایت «اتوویوا» و بازار ایران استخراج کرده، تهیه شده است. معادل ریالی قیمت خودروها در آلمان هم با فرض قیمت هر یورو ۴۰۰۰ تومان محاسبه شده است.

مقایسه قیمت خودروها در ایران و آلمان