ایسنا: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودرو سبک هستند.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۳.۰۶ درصد از خانوارهای ایرانی دارای خودروی سبک بودند.
همچنین در سال ۱۳۸۵ معادل ۲۴.۷ درصد از خانوارهای ایرانی دارای موتورسیکلت بودند که این رقم در سال قبل به ۲۲.۸ درصد کاهش یافت. ضمن این‌که تعداد خانوارهای ایرانی دارای رایانه از ۲۲.۳۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید.
به این ترتیب در حال حاضر حدود هشت میلیون و ۹۱۹ هزار و ۱۵۷ خانوار ایرانی دارای خودروی سبک هستند. 
براساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای کشور ۲۱ میلیون و ۱۸۵هزار و ۶۴۷ نفر محاسبه شده بود