معمولا تجربه ما از آزمایش‌ تصادف خودرو، فیلم‌هایی کاملا فنی است که با نگاهی دور از احساسات توانایی خودرو در هنگام تصادف را به بیننده نشان می‌دهد. آکورا در آگهی جدید خود راهی متفاوت را برگزیده و میخواهد نشان دهد که این آزمایش تنها یک تست خشک و فنی نیست.

در این آگهی یک مهندس آکورا هنگام آماده شدن برای آزمایش تصادف به تصویر کشیده شده است که به جای مانکن‌های آزمایش، عروسک‌هایی شبیه به اعضای خانواده خود را داخل یک مدل ام‌دی‌اکس می‌گذارد. آگهی با شعار «وقتی به آنها به چشم یک عروسک نگاه نکنید اتفاق شگفت‌انگیزی می‌افتد» تمام می‌شود.

آکورا تنها برندی است که از آزمایش اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا پنج ستاره دریافت کرده است. این آگهی ضمن پررنگ کردن این دستاورد می‌خواهد به بیننده القا کند که مهندسان این شرکت با مسئله ایمنی بسیار شخصی برخورد می‌کنند.