پاگانی مستندی پانزده دقیقه‌ای را منتشر کرده است در آن روند ساخت مدل وایرا در آن به تصویر کشیده شده است. 
اوراسیو پاگانی در این فیلم می‌گوید لئوناردو داوینچی در ساخت این ماشین الهام بخش او بوده است. او در بخشی از فیلم می‌گوید: «هنر و علم باید دست در دست در کنار هم باشند. در جهان امروز هم برای خلق اشیاء فراتر از قواعد عادی باید از همان روح رنسانس ایتالیا استفاده کرد.»
مدل زوندا ساخته پاگانی به چنان شهرتی رسید که از همان اول معلوم بود که مدل بعدی پاگانی نمی‌تواند جایگزینی برای زوندا باشد و باید مدلی مستقل با نامی جدید باشد. 
شیفتگی پرواز، باد و هوا، الهام بخش این مدل جدید بود. برای رسیدن به شکل نهایی وایرا، مهندسان پاگانی پنج سال وقت صرف کردند و هشت مدل با ابعاد کوچک و دو مدل با ابعاد واقعی ساخته شد.
جزییات روند ساخت این ماشین افسانه‌ای را در این فیلم ببینید.