براساس تازه‌ترین آمار، در سال ۱۳۹۰ در ایران یک میلیون و ۶۴۱ هزار و ۵۲۹ دستگاه خودرو تولید شده که حدود ۵۹۰ هزار دستگاه پراید صبا و نسیم بوده است. 
بعد از پراید پژو ۴۰۵ با ۱۷۸ هزار و ۷۳۱ دستگاه دومین خودرو تولید شده در ایران است و پژو ۲۰۶ با ۱۶۷ هزار و ۵۳۶ دستگاه در جای سوم قرار دارد.
تولید خودرو سواری در سال ۱۳۹۰
مدل  تعداد تولید
 ۱  پراید صبا و نسیم  ۵۸۹۹۰۳
 ۲  پژو ۴۰۵  ۱۷۸۷۳۱
 ۳  پژو ۲۰۶  ۱۶۷۵۳۶
 ۴  سمند  ۱۴۱۷۵۳
 ۵  پژو پارس  ۹۱۳۵۹
 ۶  تندر ۹۰  ۹۱۰۲۴
 ۷  تیبا  ۳۲۴۹۲
 ۸  پژو روآ  ۲۰۰۰۰
 ۹ ریو ۱۷۶۶۹
۱۰  پژو ۲۰۷ آی  ۱۱۱۷۲
 ۱۱  رنو مگان  ۱۱۹۱۴
 ۱۲  نیسان ماکسیما  ۲۶۸۸
 ۱۳  نیسان تینا  ۱۳۹۵
 ۱۴  سایر مدل‌ها  ۵۴۵۸۴

بر اساس این آمار که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده است، تولید خودرو در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال پیش ۴.۲ درصد رشد کرده است. سهم خودروهای سواری از تولید خودرو یک ملیون ۴۱۲ هزار و ۲۲۰ دستگاه بود. 
در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۹ هزار و۲۱۷ دستگاه وانت،۳۳ هزار و ۳۳۷ دستگاه کامیون، سه هزار و ۴۶۰ دستگاه مینی‌بوس و دو هزار و ۴۶۴ دستگاه اتوبوس تولید شده است.
همزمان تازه‌ترین آمار انجمن جهانی خودروسازان نشان می‌دهد ایران با ساخت یک میلیون ۶۴۸ هزار و ۵۰۵ دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۱ سیزدهمین خودساز جهان بود. 
تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۱۱ نسبه به سال ۲۰۱۰ حدود کمی بیش از ۳ درصد رشده کرده اما رتبه این کشور تغییری نکرده است. 
براساس این آمار ایران در سال ۲۰۱۱، یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۸۱۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۳۵ هزار و ۲۲۹ دستگاه خودرو تجاری تولید کرده است. 

براساس این آمار در سال ۲۰۱۱ در جهان بیش از هشتاد میلیون دستگاه خودرو در بیش از چهل کشور جهان تولید شده است