ایسنا– رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی می‌گوید از روند پیشرفت مذاکرات با یکی از شرکت‌های خودروسازی که قصد حضور در ایران را دارد ناراضی است.  او نامی از این شرکت نبرد اما درباره حضور شرکت پروتون گفت: بدهی‌های شریک داخلی این شرکت مانع اصلی است.

بهروز علیشیری درباره ادامه مذاکرات با شرکت‌های خودروسازی خارجی گفت: مذاکرات با شرکت‌های طرف مذاکره با ایران ادامه دارد و باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری برای تولید خودرو یکی از مباحث پیچیده جلب سرمایه گذاری است.

او گفت: یکی از این شرکت‌ها، شرکت خودروسازی پروتون مالزی است. زاگرس‌خودرو، شریک ایرانی این شرکت است و به شرکت پروتون بدهکار است. اقای علیشیری افزود: شرکت پروتون قصد داشت با شرکت‌های جدید ایرانی مذاکره کند اما در داخل کشور این موضوع پیش آمد که از آنجایی که پروتون دارای شریک داخلی است ابتدا باید مناسباتش با شریک خود را مشخص کند و سپس به سراغ مذاکرات بعدی برود.

همین امر شرکت پروتون را دچار تردید و دودلی کرد اما در همین شرایط هم این شرکت آمادگی کامل دارد تمام خط تولیدش را از صفر تا صد به ایران بیاورد و ایران را سکوی پرتاب تولید خودرو در منطقه کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید ابتدا بدهی زاگرس‌خودرو به شرکت پروتون حل و فصل شود تا این شرکت بیاید و هنوز هم این آمادگی را دارد. البته یک سری فشارهایی هم خارج از پروتکل‌های عادی وجود دارد که اصرار دارند مثلا این دو شرکت با هم کار کنند.

علیشیری درباره یکی دیگر از شرکت‌های طرف مذاکره برای حضور در ایران گفت: یکی از شرکت‌های دیگر در مرحله مذاکره است و من شخصاً از پیشرفت مذاکرات راضی نیستم.