پژو به خاطر ضررهایی که با قطع رابطه با ایران خودرو به این کارخانه وارد کرده به ارزش ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ یورو به ایران خودرو غرامت می‌دهد. به گفته ایران خودرو این خسارت در قالب ارائه قطعه رایگان ، بخشیدن و تخفیف حق امتیاز، مشاوره در ایران و آموزش کارمندان ایران خودرو در فرانسه به ایران خودرو پرداخت می‌شود.

در چند روز گذشته انتقادهایی از قرارداد ایران خودرو و پژو شده بود و منتقدان مسئله پرداخت غرامت پژو به خاطر ترک ایران را مطرح کرده بودند.

هاشم یکه‌زارع، مدیر عامل ایران خودرو امروز جزییات این غرامت را اعلام کرد در چارچوب پرداخت غرامت ۲۵ میلیون یورو قطعه رایگان محصولات فعلی از پژو دریافت شده و می‌شود. ۱۱ میلیون یورو تجهیزات خط تولید پژو ۲۰۷ به صورت رایگان به ایران خودرو داده خواهد شد.

«همچنین در قالب این بسته معادل ۱۱ میلیون یورو از طلب‌های ایران خودرو به پژو بخشوده شد ضمن آنکه مبلغ ۶۵ میلیون یورو مربوط به حق امتیاز خودروهای تولیدی پژو مربوط به بازده زمانی گذشته تا زمان عقد قرار‌داد، به این شرکت پرداخت نخواهد شد. این مبالغ در سود و زیان امسال و سال آینده ایران خودرو اثرات مستقیم خواهد داشت.»

ایران خودرو همچنین در خرید قوای محرکه در آینده بیست میلیون یورو از پژو تخفیف خواهد گرفت. پژو همچنین هزینه چهار میلیون یورویی فرستادن مشاوروان فرانسوی به ایران برای بهبود کیفیت خودروهایش را  برعهده می‌گیرد و هزینه یک میلیون ۶۰۰ هزار یورویی آموزش کارمندان ایران خودرو را در فرانسه تامین می‌کند.

بخش دیگری از این غرامت در تخفیف‌هایی است که پژو به ایران خودرو در بخش حق امتیاز تولید داده است. ایران خودرو به جای ۱۵۰ یورو به ازای هر خودرو ۱۰۰ یورو به پژو حق امتیاز پرداخت می‌کند و  در پرداخت حق امتیاز دو میلیون پلتفرم هم سی یورو به پژو می‌دهد.

در مجموع این تخفیف ۱۴۰ میلیون تومان برای ایران خودرو صرفه‌جویی می‌شود. ایران خودرو ۱۴۰ میلیون یوروی دیگر هم از پژو به خاطر حق امتیاز تولید ۲۰۶ و ۴۰۵ تخفیف گرفته است. این کارخانه به ازای هر دستگه ۲۰۶ و ۴۰۵ ده یورو به پژو پرداخت می‌کند.

آقای یکه‌زارع در واکنش به انتقادها از قرارداد این کارخانه با پژو گفت که قراردادی دویست صفحه‌ای با این کارخانه امضا شده و از نظارت دستگاه‌ها نظارتی و مجلس بر این قرارداد استقبال می‌کند و ایران خودرو آماده پاسخگویی به سوالات در این باره است.