تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد در هشت ماه اول امسال ۲۷ هزار و ۴۷۲ دستگاه خودرو به ارزش ۶۲۳ میلیون دلار به ایران وارد شده است. 
این میزان واردات ۹ درصد از نظر تعداد و ۱۸.۵ درصد از نظر ارزش از مدت مشابه سال قبل بیشتر است. امارات با ۵۰.۸ درصد و کره جنوبی با ۳۲.۴ درصد بیشترین سهم را در واردات خودرو به ایران دارند.
صادرات خودروی کشور هم در هشت ماهه سال جاری از نظر تعدادی و ارزشی به ترتیب ۳۰۷.۶ و ۳۶۱.۹ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شد و به ۳۸ هزار و ۷۹۲ دستگاه و ۲۳۰ میلیون دلار رسید.  میانگین قیمت هر دستگاه خودروی سواری نیز در همین مدت با افزایش ۱۳.۳ درصدی بالغ بر ۵۹۳۱ دلار شد.  عراق با ۹۸.۷ درصد بیشترین سهم را در صادرات خودروی کشور به خود اختصاص داده است. 

منبع: ایسنا