تندر ۹۰

بازار خودرو پس از تعطیلات

منبع دنیای اقتصاد بازار خودرو کشور که در واپسین روزهای سال ۸۸ رونقی نسبی به خود گرفته بود‌، با آغاز سال جدید‌ باز هم به رکود رفت و منحنی قیمت‌ها نیز نزو...