عکس: اسمارت فوراستارز

اسمارت با‌عرضه یک کانسپت تازه در نمایشگاه پاریس گوشه دیگری از مسیری که کارخانه می‌خواهد با نسل جدید مدل فورتو (Fortwo) طی کند را به نمایش خواهد گذاشت. این کانسپ...

بهار خودروسازی در ژنو

در بین نمایشگاه‌های خودروی مطرح در جهان که تعدادشان از تعداد انگشتان دو دست بیشتر نیست، آن نمایشگاهی از بقیه معتبرتر است که در آن تعداد بیشتری ماشین در نمایشگ...