با کنار رفتن کارلوس گون از مدیریت رنو-نیسان یک ژاپنی مدیر چهارمین خودروساز جهان شد

کارلوس گون، مدیر رنو-نیسان پس از شانزده سال از شغل خود کناره گیری کرد و سکان هدایت این گروه خودروسازی را به «هیروتو سایکاوا» سپرد. آقای سایکاوا ۶۳ ساله تاکنون ع...