مدیر سایپا عوض شد

بعد از شایعه‌های فراوان سعید مدنی، مدیر سایپا از کار برکنار شد. در جلسه هیئت مدیره که عصر پنجشنبه در سازمان گسترش و نوسازی برگزار شد، سعید مدنی جای خود را به مه...