توکیو به نمایشگاه خودرو لبخند می‌زند

نمایشگاه توکیو در سال ٢٠٠٩ تحت تاثیر بحران اقتصاد جهان سوت و کور بود. دو سال بعد، در حالی که خودروسازان ژاپنی با رکود جهانی و ارزش بالای ین دست و پنجه نرم می‌کر...