نسل جدید مینی رونمایی شد

 در بین محصولات خودروسازان، مینی از همه بیشتر به آیفون شبیه است. هر دو جوان پسندند، هویتی بیشتر از یک ابزار دارند، با تمرکز زیاد بر طراحی و تاثیرش بر زندگی...