نمایشگاه خودرو لس آنجلس

نمایشگاه خودرو لس آنجلس به نوعی جشن پایان سال صنعت خودروسازی است. در سال ۲۰۱۰ در این نمایشگاه از بیش از پنجاه خودرو برای اولین بار در جهان یا در آمریکای شمال...