کادیلاک در بحران

یوهان دنایسن، دلایل زیادی برای جشن گرفتن اولین سال مدیریتش بر کادیلاک ندارد. برعکس او نگران فروش پایین کارخانه است و مشغول پاسخ دادن به منتقدانی که از هر تصمیم ...