جیپ

جیپ هفتاد و پنج ساله شد

جیپ امسال هفتاد و پنج ساله می‌شود. داستان جیپ به نوعی با تاریخ و هویت آمریکا گره خورده است. داستان کشوری که بلندپروازانه قصد داشت یک ابرقدرت باشد، خود را برای ی...