اسپایکر

عکس: اسپایکر کانسپت بی۶ وناتور

کارخانه هلندی اسپایکر با پشت سرگذاشتن دردسرهای خرید و ورشکستگی کارخانه ساب، با معرفی یک کانسپت در نمایشگاه ژنو، دوباره به صحنه خودروسازی جهان بازگشت. برای اطلاع...

اشتراک در خبرنامه