اوگور شاهین

عکس: رولزرویس جانک‌هیر

استودیوی طراحی «اوگور شاهین» این رولزرویس را براساس رولزرویس جانک‌هیر ۱۹۳۵ طراحی کرده است و به دنبال سرمایه‌گذار برای ساخت یک دستگاه از آن است. داستان این خودرو...

اشتراک در خبرنامه