تاریخ خودروسازی

پلیموت کریکت یا هیلمن اونجر

وقتی هیلمن به آمریکا رفت

آگهی هیلمن در آمریکا ۴۳ سال پیش. پلیموت این ماشین را با نام کریکت  بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ در آمریکا میفروخت. پلیموت بخشی از گروه خودروسازی کرایسلر بود که به وا...

جگوار چطور جگوار شد

از همه مدیران، مهندسان و مردان و زنانی که در طول بیش از ۹۰ سال به موفقیت خودروسازی جگوار کمک کرده‌اند هنوز نقش ویلیام لیونز بنیانگذار این کارخانه از همه پررنگ‌ت...

اشتراک در خبرنامه