تندر ۹۰

عکس: وانت تندر ۹۰

با توجه به وانت‌های موجود در بازار ایران، وانت تندر ۹۰ خودرویی پیشرفته محسوب می‌شود. این ماشین که در کلاس وانت‌های کوچک طبقه‌بندی شده می‌تواند باری به طول یک مت...

اشتراک در خبرنامه